© Trzygłów - Pokazy Historyczne Igor D. Górewicz, Grafika: Marek Piłaszewicz